PHP Mssql via ODBC

Windows-da
1. ODBC qurmaq. Start->Settings->Control Panel->Administrative Tools->Data sources(ODBC)->Add->Sql Server->Finish.
Açılan səhifədə SQL server hostunu və database-i yazırıq finish veririk.

PHP-də qoşulma.
$conn=odbc_connect(‘DRIVER={SQL Server};SERVER=;DATABASE=‘,’username’,’password’);