Fərdi kod ilə veb sayt bazasının müntəzəm backup nüsxəsini almaq

Bəzi veb saytlarda fayl sistem aylarla sabit qalır, dəyişikliklərə gərək olmur, bütün olub bitənlər verilənlər bazasında baş verir. Belə veb saytlarda verilənlər bazasının müntəzəm nüsxəsini almaq daha prioritet məsələ olur, nəinki bütün fayl sistem. Təbii ki, həm fayl sistemi, həm verilənlər bazası, həm də server parametr fayllarının backup nüsxəsini almaq ümumən zəruridir və bunlar üçün necə lazımdır həllər mövcuddur.  Bu yazıda məqsəd sadəcə verilənlər bazası üçün çevik, asan, əlavə proqram, modul qoşmadan asan nüsxəçıxarma həlli yazmaqdır.

1-ci funksiyamız verilənlər bazasının backup nüsxəsini alacaq.
2-ci funksiyamız bu nüsxəni kənar bir serverimizə göndərəcək(zira backup nüsxəni sayt ilə eyni serverdə saxlamaq risk daşıyır və mahiyyətə ziddir).
3-cü funksiyamız isə bu prosesi avtomatlaşdıracaq.

Continue reading “Fərdi kod ilə veb sayt bazasının müntəzəm backup nüsxəsini almaq”

PHP Mssql via ODBC

Windows-da
1. ODBC qurmaq. Start->Settings->Control Panel->Administrative Tools->Data sources(ODBC)->Add->Sql Server->Finish.
Açılan səhifədə SQL server hostunu və database-i yazırıq finish veririk.

PHP-də qoşulma.
$conn=odbc_connect(‘DRIVER={SQL Server};SERVER=;DATABASE=‘,’username’,’password’);

10 PHP Open Source redaktor

Komodo IDE (Windows, Linux, Mac)
PHP, Python, Ruby, Perl və Tcl, JavaScript, CSS, HTML və templatelər – RHTML, Template-Toolkit, HTML-Smarty və Django dəstəkli

Notepad++ (Windows)
Bir neçə proqramlaşdırma dilini dəstəkləyir.

Netbeans (Windows/Linux/Mac/Solaris)
C/C++, PHP, JavaScript, Groovy, və Ruby dəstəkli.

PHPEdit – (Windows)

Programmer’s Notepad (Windows)

Eclipse PDT (Windows/Mac/Linux)

PSPad (Windows)
Syntaksis highlight dəstəkli, HEX Editor, Project support, FTP Client, Macro Recorder, File Search/Replace, Code Explorer, Code page conversion inteqrasiyalı.

ConTEXT (Windows)

HTML-Kit(Windows)

Geany (Linux)

Mənbə: Geekatude.com