PHP class və sadə nümunə

PHP-də obyekt yönümlü proqramlaşdırmanın əsasında CLASS məntiqi dayanır. Class obyektin tərifidir, obyektin xassələrini, metodlarını təyin edir. Sadə nümunə gətirək: Məsələn qrafik qurmaq üçün bir ümumiləşmiş proqram hissəsi-class yazılır, daha sonra o klassdakı funksiyaların parametrlərinə müxtəlif qiymətlər ötürməklə obyekt təyin olunur: Temperatur-zaman qrafiki, sürət-zaman qrafiki və.s.

İndi isə CLASS-ın daha anlaşılan olması üçün PHP-də sadə bir class qurub istifadə edək.

<br />
&lt;?php<br />
class web_sehife<br />
{<br />
function bash_hisse($sehife_baslighi,$charset,$content)<br />
 {<br />
 echo '&lt;head&gt;';<br />
 echo '&lt;meta http-equiv=&quot;Content-Type&quot; content=&quot;'.$content.'; charset='.$charset.'&quot; /&gt;';<br />
 echo '&lt;title&gt;'.$sehife_baslighi.'&lt;/title&gt;';<br />
 echo '&lt;/head&gt;';<br />
 }</p>
<p>function esas_hisse ($ust_logo,$sol_menyu_link,$sol_menyu_metn,$esas_metn)<br />
 {<br />
 echo '&lt;body&gt;';<br />
 echo '&lt;img src=&quot;'.$ust_logo.'&quot;&gt;';<br />
 echo '&lt;table width=&quot;100%&quot; style=&quot;height:90%&quot;&gt;&lt;tr&gt;';<br />
 echo '&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;10%&quot;&gt;';<br />
 for ($i=0;$i&lt;=(count($sol_menyu_link)-1);$i++) {echo '&lt;a    href=&quot;'.$sol_menyu_link[$i].'&quot;&gt;'.$sol_menyu_metn[$i].'&lt;/a&gt;<br />
 ';}<br />
 echo '&lt;/td&gt;';<br />
 echo '&lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;'.$esas_metn.'&lt;/td&gt;';<br />
 echo '&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;';<br />
 }</p>
<p>function ashaghi_hisse($muellif,$istehsal_ili)<br />
 {<br />
 echo '&lt;table width=&quot;100%&quot; style=&quot;height:10%&quot;&gt;&lt;tr&gt;';<br />
 echo '&lt;td&gt; Səhifəni hazırladı: '.$muellif.' – '.$istehsal_ili.'&lt;/td&gt;';<br />
 echo '&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;';<br />
 echo '&lt;/body&gt;';<br />
 }<br />
}</p>
<p>$sol_menyu_metn[0]='Ana səhifə';$sol_menyu_metn[1]='Google'; $sol_menyu_metn[2]='Əlaqə';<br />
$sol_menyu_link[0]='index.php';$sol_menyu_link[1]='http://google.com'; $sol_menyu_link[2]='#';</p>
<p>$el=new web_sehife();<br />
$el-&gt;bash_hisse('Sınaq','utf-8′,'text/html');<br />
$el-&gt;esas_hisse('her_hansi_shekil.jpg',$sol_menyu_link,$sol_menyu_metn,'Saytin esas metn hissesi');<br />
$el-&gt;ashaghi_hisse('Elvin85′,'Dekabr,2009′);<br />
?&gt;<br />

Nümunədəki web_sehife CLASS-ı baş logo, sol menyu, əsas mətn və aşağı hissədən-footerdən ibarət veb səhifə generasiya edir. $obyektimiz isə CLASS tipli dəyişəndir, yəni obyektdir. Obyektin hansı CLASS-a aid olduğunu elan etməklə biz CLASS-ın funksiyalarından istifadə edib sadə bir veb səhifə qurduq.

Yeni yazı olanda email ilə bildiriş almaq istəyirsinizsə,

* indicates required

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir