Qısa bir həlli paylaşmaq istəyirəm.  Php-Mysql-Apache qurduqdan sonra bəzi konfiqurasiyalı serverlərdə .htaccess faylının iqnor olunması problemi meydana çıxır. Yəni, məsələn WordPress-də sayt qururuq, Permalinks-dən URL-i friendly edirik(məsələn site.com?p=12-ni əvəz edirik site.com/salam strukturu ilə) və saytdakı linklər avtomatik dəyişir. Amma linklərə keçid etdikdə 404 xətası verir, belə bir ünvanın olmadığını deyir. Həll üsulunu aşağıdakıdır: (nümunə Linux-da qurulmuş standart Apache server üzərində verilir).

Terminalı açıb yazırıq: (Əgər serverə kənardan bağlanırıqsa, o halda SSH bağlantı pəncərəsini açırıq, məsələn Putty proqramı ilə)

sudo gedit  /etc/apache2/sites-available/default (1. defaultun yerində başqa ad da ola bilər, apache-də yaradılan saytın adından asılıdır. 2. SSH qoşulmada gedit əvəzinə vi və ya nano yazmalı)

Açılan editorda

<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

blokunda AllowOverride None yazılıbsa, onu AllowOverride All ilə əvəz edirik. Səhifəni yadda saxlayırıq.  Daha sonra terminalda yazırıq:

sudo a2enmod rewrite

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Vəssalam, problem həll olmalıdır.

 

Yeni yazı olanda email ilə bildiriş almaq istəyirsinizsə,

* indicates required

One thought on “.htaccess ignore olunursa

  1. Pingback: Doesn’t .htaccess work? « Webania.net – Yet another web developer blog

Şərh yazın

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required